Kontakt

Fakturačné údaje

Megamix s.r.o.

Štefánikova 712/40

085 01 Bardejov

Slovenská republika

IČO: 53186567

DIČ: 2121295990

IČ DPH: SK2121295990

Predávajúci je platcom DPH.

Bankové spojenie

SK7683300000002501842707

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č.: 051/772 15 97

Fax.č.: 051/772 15 96

Adresa prevádzky

Megamix s.r.o.

Štefánikova 712/64

085 01 Bardejov

Slovenská republika

Kontakt

+421 908 053 779

info@megamix.sk

Partneri a dodávatelia
karus