Kontakt

Info o firme

Fakturačné údaje

Megamix s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 53186567
DIČ: 2121295990
IČ DPH: SK2121295990

Predávajúci je platcom DPH.

Bankové spojenie


SK7683300000002501842707
 

Kontakt


+421 908 053 779
 info@megamix.sk

Adresa prevádzky


Megamix s.r.o.
Štefánikova 712/40
085 01 Bardejov
Slovenská republika

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov1
Odbor výkonu dozoru
Tel. č.: 051/772 15 97
Fax.č.: 051/772 15 96
Partneri a dodávatelia