Vynikajúce parametre a jedinečné vlastnosti neodýmových magnetov sú dané moderným spôsobom ich výroby. Vďaka vyžarovaniu silného magnetické poľa a kompaktným rozmerom majú magnety praktické uplatnenie v takmer každom odvetví priemyslu.

Čo sú neodýmové magnety?

Neodýmové magnety patria medzi najobľúbenejšie magnety používané v priemysle. Svoj názov dostali podľa chemického zloženia. Vyrábajú sa z bóru a železa, a taktiež s prímesou neodýmu. Jedná sa o veľmi silné magnety, ktoré udržia 1300 kráť väčšiu hmotnosť ako je ich vlastná. Sila magnetické poľa je zachovaná aj napriek malým rozmerom magnetov.

Aplikácia neodýmových magnetov

Magnety sú široko použitieľné nie len v priemysle. Ich použitie minimalizuje potrebu použitia zverákov, pások, lepidiel a iných spojovacích prvkov, čo umožňuje presné upevnenie rôznych prvkov na kovové povrchy.

Okrem toho sú magnety ideálne ako separátory kovových častíc v kvapalinách, plynoch a sypkých látkach, ako aj detektory kovových častíc. Z tohto dôvodu zohrávajú neodýmové magnety dôležitú úlohu v potravinárskom, chemickom a spracovateľskom priemysle, ako aj v baníctve a recyklácii.

Filtrovanie vo vode

Magnety je možné použiť aj na čistenie akvárií a iných plastových alebo sklenených nádob naplnených tekutinou, bez nutnosti ponorenia čistiacich prvkov. Príkladom môžu byť neodýmové magnety s rukoväťou a lanom.

Upínanie kovových prvkov

Magnety môžeme použitť aj na spojenie dvoch alebo viacerých kovových prvkov. Na tento účel sa zvyčajne používajú v tvare kocky alebo bloku. Vďaka ich silnému magnetickému poľu je možné vyhnúť sa použitiu trvalých spojov, napríklad pri zváraní, lepení alebo opracovaní materiálu.

Magnetické miešadlá

Pri laboratórnej analýze sa neodýmové magnety používajú vo forme magnetických miešadiel, aby sa zabránilo ponoreniu cudzích telies do roztokov, čím sa roztok chráni pred kontamináciou. Pre túto úlohu môžete použiť valcové neodýmové magnety.

Magnetické zámky

Ploché neodýmové magnety je možné použiť aj ako magnetické zámky do zamestnaneckých skríň, alebo ako západky rôznych typov skríň, zásuviek a krytov. Na tento účel sa osvedčia neodýmové magnety pod skrutkou.

Ďalšie možné využitie neodýmových magnetov

  • Vďaka vyžarovaniu silného magnetického poľa sa neodýmové magnety používajú v priemysle a stavebníctve na uchytenie a nájdenie klincov, kolíkov, skrutiek alebo matíc.
  • Silné magnety sa používajú aj ako upevňovacie prvky nástrojov a prvkov vybavenia dielne ale v priemysle. Neodýmové magnety udržia píly, kladivá, nože a ďalšie kovové nástroje.
  • Používajú sa aj vo vodných magnetizéroch, ktoré sa používajú na úpravu a filtráciu tekutín od malých kovových častíc.
  • Výrobcovia strojov a zariadení tiež používajú magnety na výrobu generátorov, na zlepšenie činnosti elektromotorov alebo na zostavenie elektronických zariadení. 
  • Obzvlášť intenzívne je okrem iného použitie magnetov v hračkárskom priemysle.

Na záver

Využitie neodýmových magnetov v priemysle je veľmi rôznorodé. Je preto takmer nemožné vymenovať všetky možné aplikácie magnetov. Výberu magnetu by mal predchádzať rozbor vlastných potrieb, druhu materiálu, jeho tvaru a rozmerov.